PU-46

Fons documental Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta

Títol:
Data: 2002
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria:
Descripció: Producció de pa en La Punta.
Fons documental: Arxiu del Col•lectiu Ecologista Rosella Torrent – Per l’Horta