PU-68

Fons documental Arxiu personal d'Anna Gimeno

Títol:
Data: Novembre 2003
Territori: La Punta
Conflicte: PE ZAL del Port
Autoria: Anna Gimeno
Descripció: Fotografia de les obres d’urbanització dins del perímentre de la Zona d’Activitats Logístiques del Port (ZAL), destruint l’horta de la pedania de la Punta. Encara s’observen algunes cases i barraques.
Fons documental: Arxiu personal d’Anna Gimeno